Välkommen till GTA El & Data AB

För kontakt: Gunnar Arvidsson 0703639747

För kontakt med MTA IT AB

Torbjörn Arvidsson 0705793800 torbjorn.arvidsson@mtait.se

Fredrik Kjellman 0730656530 fredrik.kjellman@mtait.se

Thomas Bood 0730656568 thomas.bood@mtait.se